Spring naar de inhoud

Aanvraag interventie

Garantie is enkel van toepassing als materialen gebruikt en onderhouden worden door de gebruiker “als goede huisvader”.

Alle gebreken dienen uiterlijk twee maanden nadat het gebrek is vastgesteld per mail (aan info@ramaco.be) of via dit formulier te worden gemeld.

Uw gegevens

Gegevens over geplaatste ramen

Omschrijving uit te voeren werken

Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving en vermeld indien mogelijk het overeen komende nummer uit het contract van de ramen/deuren waar de melding over gaat. Vervolledig liefst met verwijzende foto’s. (Gelieve meerdere foto's in 1 gecomprimeerd bestand te versturen.)

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.

Vanaf wanneer wordt er iets aangerekend?

  • Er geldt een garantie van 2 jaar op materialen en werkuren. Tenzij de breuk/schade door u of een derde werd veroorzaakt.
  • In alle andere gevallen, slaan onze garantiebepalingen enkel op defecte onderdelen en materiaal, nooit op werkuren en verplaatsingskosten die voortvloeien uit herstellingswerken. En dit in overeenstemming met onze garantievoorwaarden.
  • Door gebruikmaking van de garantie wordt de garantietermijn niet verlengd.

Facturatie (excl. BTW)

  • Interventie in regie: 65 euro/u/man *
  • Verplaatsingskosten: 65 euro/u/man *
    0,70 euro/km ( er wordt enkel een verplaatsing “heen” aangerekend )
  • Verbruikt materiaal: volgens verbruik
  • Betaling: 15 dagen na factuurdatum

*Voor herstellingen van grote en zware elementen, zullen meerdere techniekers nodig zijn

Voorbeeld